La inseminació artificial consisteix a col·locar a l’úter els espermatozoides seleccionats prèviament d’una mostra. Poden ser de la parella (IAC) o d’un banc de semen (IAD). Per augmentar les possibilitats d’embaràs, s’estimulen de manera hormonal els ovaris i es controla l’ovulació per saber quin és el millor moment per fer la inseminació.


Els espermatozoides poden ser de la parella (Inseminació Artificial conjugal o IAC) o d’un banc de semen (Inseminació Artificial de donant o IAD). El semen es prepara en el laboratori, on se separen els espermatozoides mòbils de la resta de components (plasma seminal i altres cèl·lules). Per augmentar les possibilitats d’embaràs, s’estimulen hormonalment els ovaris i es controla l’ovulació per saber quin és el millor moment per fer la inseminació.

La inseminació artificial és una tècnica simple i eficaç amb un índex d’èxit notable.

La qualitat del semen és un factor determinant en el resultat final. Si al tercer o quart intent no s’aconsegueix l’embaràs, es pot valorar, segons el cas, el canvi a tècniques més complexes com ara la Fecundació in vitro (FIV).

Inseminació Artificial

Inseminació Artificial (IAC)

Conjugal

La inseminació artificial amb semen de la parella consisteix a col.locar a l’úter els espermatozoides de la parella seleccionats amb anterioritat a partir d’una mostra.

Inseminació Artificial (IAD)

Donant

La inseminació artificial amb semen de donant consisteix a col.locar a l’úter els espermatozoides d’un banc de semen.

Pots consultar opinions reals de pacients que han realitzat tractaments d’inseminació artificial. Consulta opiniones >

Darrera Actualització: febrer 2018