Aquesta tècnica té com a objectiu seleccionar els embrions cromosòmicament
Es realitza dins de programes de fecundació in vitro. El vostre metge us indicarà si en el vostre cas us pot resultar útil

Es pot fer tant en òvuls com en embrions, i aquesta última opció és la que ofereix millors resultats

Fulletó PDF (579 Kb)

El PGS amb CGH array és una tècnica de laboratori que permet estudiar l’ADN dels òvuls o dels embrions per seleccionar els que tenen una càrrega genètica correcta.
Aquesta tècnica es realitza dins de programes de fecundació in vitro. El vostre metge us indicarà si en el vostre cas us pot resultar útil.

El diagnòstic es pot obtenir de dues maneres diferents:

Cribat genètic preimplantacional amb embrions

Una vegada realitzada la fecundació in vitro i abans de transferir l’embrió a l’úter, se n’estudia el material genètic per detectar si la càrrega genètica és la correcta.

Aquest estudi es realitza quan els embrions es troben en la fase de 6-8 cèl·lules, generalment el 3r dia del seu desenvolupament. Per estudiar-ne el material genètic, se’n fa una biòpsia de cada un i se seleccionen només els embrions sans, que es transferiran a l’úter.

Diagnòstic genètic preimplantacional amb òvuls

El diagnòstic genètic amb òvuls permet detectar patologies genètiques o cromosòmiques a l’òvul, abans que es formi l’embrió.
Aquesta tècnica analitza una part concreta de l’òvul, el corpuscle polar, per la qual cosa només pot detectar patologies hereditàries d’origen matern.

Esta técnica analiza una parte concreta del óvulo, el corpúsculo polar, por lo que sólo puede detectar patologías hereditarias de origen materno.

Per estudiar els òvuls madurs es fa una biòpsia del corpuscle polar fent una petita obertura a la zona pel·lúcida que l’envolta. Una vegada s’extreu el corpuscle polar, els oòcits s’inseminen mitjançant la microinjecció intracitoplasmàtica d’un espermatozou (ICSI). Al cap de dos dies, s’obté el resultat genètic del corpuscle polar i se seleccionen per transferir els embrions provinents d’oòcits genèticament sans.

Darrera Actualització: abril 2017