PGS amb CGH array: Prenatal Generic Screening

PGS amb CGH array: Cribat Genètic Preimplantacional

El PGS amb CGH array o és una tècnica de laboratori que permet estudiar l’ADN dels òvuls o dels embrions per seleccionar els que tenen una càrrega genètica correcta.

Aquesta tècnica té com a objectiu seleccionar els embrions cromosòmicament.
Es realitza dins de programes de fecundació in vitro. El vostre metge us indicarà si en el
vostre cas us pot resultar útil.
ES POT FER TANT EN ÒVULS COM EN EMBRIONS, I AQUESTA ÚLTIMA OPCIÓ ÉS LA QUE OFEREIX MILLORS RESULTATS.
Las alteraciones cromosómicas, afectan a un número o estructura de cromosomas, y con esta técnica podemos detectar otras alteraciones causantes, entre otros, de los síndromes de Turner y de Down
Les alteracions cromosòmiques afecten un nombre o una estructura de cromosomes, i amb aquesta tècnica podem detectar altres alteracions causants, entre d’altres, de les síndromes de Turner i de Down.

Estudi genètic
Després de realitzar la fecundació in vitro i abans de la seva transferència a l’úter,
s’estudia el material genètic de l’embrió per detectar probables alteracions genètiques.

Es realitza quan els embrions es troben en fase de 6-8 cèl·lules, generalment el 3r dia del seu desenvolupament, o quan estan en estadi de blastocist, generalment el 5è dia de desenvolupament.

Biòpsia d’embrions
Es realitza una biòpsia a cada un dels embrions i es descarten els que tinguin un nombre de cromosomes anormal.

Transferència
Es transfereixen entre 1 i 3 embrions sans.

Els embrions que no s’han transferit es poden congelar.

PGS amb CGH array: Prenatal Genetic Screening
A

Estudi genètic. Després de realitzar la fecundació in vitro i abans de la seva transferència a l'úter, s'estudia el material genètic de l'embrió per detectar probables alteracions genètiques. Es realitza quan els embrions es troben en fase de 6-8 cèl·lules, generalment el 3r dia del seu desenvolupament,
o quan estan en estadi de blastocist, generalment el 5è dia de desenvolupament

B

Biòpsia d'embrions. Es realitza una biòpsia a cada un dels embrions i es descarten els que tinguin un nombre de cromosomes anormal
C

Transferència. Es transfereixen entre 1 i 3 embrions sans. Els embrions que no s'han transferit es poden congelar

El PGS amb CGH array és una tècnica de laboratori que permet estudiar l’ADN dels òvuls o dels embrions per seleccionar els que tenen una càrrega genètica correcta.
Aquesta tècnica es realitza dins de programes de fecundació in vitro. El vostre metge us indicarà si en el vostre cas us pot resultar útil.

El diagnòstic es pot obtenir de dues maneres diferents:

 • Cribat Genètic Preimplantacional amb embrions
  Una vegada realitzada la fecundació in vitro i abans de transferir l’embrió a l’úter, se n’estudia el material genètic per detectar si la càrrega genètica és la correcta.

  Aquest estudi es realitza quan els embrions es troben en la fase de 6-8 cèl·lules, generalment el 3r dia del seu desenvolupament. Per estudiar-ne el material genètic, se’n fa una biòpsia de cada un i se seleccionen només els embrions sans, que es transferiran a l’úter.

 • Diagnòstic Genètic Preimplantacional amb òvuls
  El diagnòstic genètic amb òvuls permet detectar patologies genètiques o cromosòmiques a l’òvul, abans que es formi l’embrió.

  Aquesta tècnica analitza una part concreta de l’òvul, el corpuscle polar, per la qual cosa només pot detectar patologies hereditàries d’origen matern.

  Per estudiar els òvuls madurs es fa una biòpsia del corpuscle polar fent una petita obertura a la zona pel·lúcida que l’envolta. Una vegada s’extreu el corpuscle polar, els oòcits s’inseminen mitjançant la microinjecció intracitoplasmàtica d’un espermatozou (ICSI). Al cap de dos dies, s’obté el resultat genètic del corpuscle polar i se seleccionen per transferir els embrions provinents d’oòcits genèticament sans.

Darrera Actualització: febrer, 2016
La teva primera visita, sense compromís