La fecundació in vitro amb òvuls de donant i esperma de la parella és una tècnica de laboratori que consisteix a fecundar els òvuls d’una donant amb els espermatozoides de la teva parella.


Quan es recomana?

Fecundació in Vitro amb òvuls de donant i esperma de la parella és una tècnica de laboratori que consisteix a fecundar els òvuls procedents d’una donant amb els espermatozoides del semen de la teva parella. Un cop fecundat, l’òvul es converteix en un preembrió i es transfereix a l’úter, prèviament preparat, perquè continuï el seu desenvolupament.

Fulletó PDF (679 Kb)

La legislació espanyola estableix que la donació d’òvuls és anònima (no pot existir coneixement entre la receptora i la donant ni en el present ni en el futur) i voluntària (la comercialització d’òvuls i embrions és prohibida per la llei a Espanya). Les donants han de tenir entre 18 i 35 anys i reben una compensació econòmica per la dedicació i el temps destinats a la donació.

Aquest tipus de fecundació in vitro es recomana quan tens problemes en els ovaris i cal recórrer als òvuls d’una donant. Pot ser que els teus ovaris no produeixin òvuls o que el òvuls presentin una qualitat inadequada (Ver causas de esterilidad femenina). También se recurre a la esta técnica si tienes alguna enfermedad genética, alguna anomalía cromosómica o padeces alguna enfermedad que contraindica la estimulación ovárica.

Es aconsejable también tras varios intentos sin éxito de fecundación asistida con óvulos propios (Veure causes d’esterilitat femenina). També es recorre a aquesta tècnica si tens alguna malaltia genètica, alguna anomalia cromosòmica o pateixes alguna malaltia que contraindica l’estimulació ovàrica.

És aconsellable, també, després de diversos intents sense èxit de fecundació assistida amb òvuls propis (Veure causes d’esterilitat femenina) o si tens més de 43 anys, ja que a aquesta edat la taxa d’embaràs disminueix considerablement i, en cas d’aconseguir una gestació, hi ha un augment dels avortaments i de les alteracions cromosòmiques dels fetus.


Fases

1. Selecció de la donant

Les donants són seleccionades a partir de criteris mèdics molt estrictes i se’ls fan bateries de proves complementàries per descartar patologies importants que poguessin tenir repercussió en la salut del nadó.

Un dels factors diferencials del nostre programa de donació és intentar assolir la major similitud possible entre les característiques físiques (fenotips) de la donant i de la receptora. És el que nosaltres anomenem fer un bon “matching fenotípic”. Aquests resultats són revisats per un metge que comprova també l’absència de malalties genètiques conegudes fins al moment en els antecedents personals o familiars, mentre que un psicòleg avalua la salut mental de la donant.

Finalment, la donant signa un consentiment, de conformitat amb la llei espanyola, en què accepta donar els seus òvuls a una parella que vulgui un fill i mai no intentarà conèixer-ne la identitat.

2. Tractament de la donant

Les donants han de seguir un tractament d’estimulació ovàrica d’unes dues setmanes de duració, que consisteix en l’administració d’injeccions subcutànies d’hormones i es fa un seguiment mitjançant ecografies i anàlisis de sang, si escau. Els òvuls s’extreuen mitjançant una punció ovàrica que es fa sota sedació.

3. Fecundació in vitro i transferència de l’embrió

Així com en la fecundació in vitro pròpia (amb òvuls propis i esperma de la parella), un cop extrets els òvuls de la donant, es cultiven durant unes hores i mentre es prepara el semen per aïllar els espermatozoides.

Si la tècnica que s’ha d’usar és la ICSI (introducció d’un espermatozoide en cada òvul madur), els òvuls es despullen, és a dir, se’ls treuen les cèl·lules que envolten la seva superfície, i s’injecta un espermatozoide a cada un. En el nostre centre practiquem la ICSI en el 99% dels casos, excepte quan s’indiqui el contrari.

En cas de practicar una fecundació in vitro clàssica, es col·loquen els espermatozoides (entre 50.000 i 100.000) en el medi de cultiu on són els òvuls i, al dia següent, es comprova quants han estat fecundats. Òbviament, com més gran és el nombre d’òvuls i millor qualitat tingui el semen, més grans són les possibilitats d’obtenir embrions. Aquesta tècnica té l’inconvenient d’oferir taxes de fertilització més baixes, atès que l’espermatozoide no s’introdueix directament a l’òvul.

El dia següent de l’extracció i de l’ICSI o fertilització dels òvuls sabrem el nombre d’ells que han fecundat. En els 2 o 3 dies següents, aquests òvuls fertilitzats es converteixen en preembrions preparats per ser transferits a l’úter.

El dia de la transferència, entre el dia 2 i el dia 5 després de la fecundació, segons el cas, se seleccionen els preembrions que presenten millors característiques de desenvolupament. Segons la llei, podem transferir fins a 3 preembrions, però el nombre mitjà més habitual és entre 1 i 2, segons el dia de la transferència i les característiques mèdiques i personals de cada pacient.

Els preembrions s’introdueixen en un fi catèter i són depositats a l’interior de l’úter, concretament a l’endometri per part del ginecòleg. No és necessària anestèsia. Dels preembrions transferits, habitualment només se n’implanta un, però cal tenir en compte que en algunes ocasions se’n poden implantar més d’un, el que donaria lloc a un embaràs múltiple. És per això que cal adaptar el nombre d’embrions transferits al cas de cada pacient.

4. Criopreservació

Els preembrions no transferits es congelen mitjançant nitrogen líquid (aquesta criopreservació és coneguda com a vitrificació) i posteriorment s’emmagatzemen en el banc d’embrions convenientment identificats. Aquest preembrions es poden fer servir en cicles posteriors si no s’aconsegueix un embaràs en el primer intent. Evidentment, el tractament per preparar l’úter per a una transferència d’embrions congelats és molt més senzill ja que no cal l’estimulació i l’extracció d’òvuls.


Taxes d’èxit certificades


Responsive image
Responsive image


Cost del tractament

El cost total del teu tractament, tancat, sense sorpreses, des de: 6.105 EUR

Obtén la teva Valoració de Fertilitat 360º gratuïta durant la teva primera visita, si la sol·licites abans del 31 d'agost.

Aquest import inclou tots els actes mèdics necessaris per a la seva realització, des de la teva primera visita fins a la finalització del mateix.

Els tractaments mèdics a Espanya estan exempts d’IVA.

Aquest import NO inclou:

  • Les proves mèdiques prèvies necessàries, ja que són diferents per cada persona en funció del seu historial clínic.
  • La medicació, ja que durant la primera visita el teu metge t’indicarà la dosi que necessites segons el teu cas.
  • El cultiu a blastocist, ja que fins unes hores després de la fecundació no podrem saber si els embrions tenen potencial de desenvolupar-se fins aquesta etapa.
  • La vitrificació d’oòcits o embrions, atès que la necessitat d’aquesta tècnica no es concreta fins la darrera fase del tractament de fecundació in vitro.

El cost de la medicació per a la donant serà de 1.500€ (en el cas que no ens l’hagis aportat prèviament).


Calculadora

Simulador de finançament del teu tractament. Introdueix l’import que desitges finançar.

Calcular

El teu tractament suposaria:
3 quotes de - cadascuna*
6 quotes de - cadascuna*
9 quotes de - cadascuna*
12 quotes de - cadascuna*

*Inclou el cost de 2% de tramitació de l'expedient

Per sol·licitar el finançament del teu tractament, és necessari que et posis en contacte amb nosaltres per poder resoldre't qualsevol dubte


Viatges i estada

A EUGIN, tots els tractaments es realitzen a Barcelona. Pots començar immediatament i, des que el comences fins que l’acabes, acostuma a passar al voltant d’un mes.

Conscients que els desplaçaments suposen un important cost afegit, a Eugin fem tot el possible per reduir-los al mínim imprescindible.

Per això, et proposem dues modalitats:

A. Dos curts viatges a Barcelona. Els viatges poden programar-se tots els dies de la setmana (cap de setmana inclòs) per facilitar-te quadrar-los amb la teva agenda.
B. Un únic viatge a Barcelona, de duració variable. Existeix la possibilitat de programar un únic viatge a Barcelona per realitzar el tractament. Si prefereixes aquesta opció, pots contactar amb el nostre equip d’atenció al pacient, que t’ajudarà a planificar tot el desplaçament. Segons el teu cas i el tractament que realitzis, l’estada pot variar* entre 15 dies i un mes aproximadament.

*En el cas de requerir un visat, tingues en compte la possibilitat de que el teu viatge podrà allargar-se en funció del teu cas i el tractament que realitzis. El nostre equip d’atenció al pacient t’ajudarà a organitzar tots els detalls de la teva estada.

Tot el seguiment es realitza de manera còmoda, segura i amb tota privacitat a través de la teva àrea privada, dissenyada a la nostra web a tal efecte.
Aquesta tècnica ofereix una probabilitat d’embaràs certificada, de fins a un
93%

Tota la informació que necessites per prendre la millor decisió

El teu Prediagnòstic gratuït

Començar el meu tractament

Més informació

Darrera Actualització: juliol 2018