IMSI: Injecció intracitoplasmàtica d’espermatozoides morfològicament seleccionats

IMSI: Injecció intracitoplasmàtica d’espermatozoides morfològicament seleccionats

La IMSI podria millorar les possibilitats de la fecundació in vitro i es pot fer servir després de diverses FIV sense èxit.
Selecció
Se seleccionen prèviament els espermatozoides mitjançant un microscopi 15 cops més potent que els habituals.

Normalment s’utilitzen els de 400 augments.

Descarts
Amb aquest microscopi, es pot veure la morfologia interna dels espermatozoides i descartar els que presenten anomalies.

Segons l’OMS, un espermatozoide madur ideal ha de tenir un cap ovalat amb una llargària d’entre 4 i 5 micres i una amplària d’entre 2,5 i 3,5 micres.

Cap
Nucli
Acrosoma
Mitocondris
Coll
Cua
Mitjançant la injecció intracitoplasmàtica, s’introdueix un espermatozoide en cada un.

Els que no presenten aleracions podrien augmentar les possibilitats d’èxit en la implantació de l’embrió.

Transferència
Se’n seleccionen d’1 a 3 i s’introdueixen en un catèter prim que el ginecòleg canalitza fins al final de l’úter.

Injecció intracitoplasmàtica d’espermatozoides morfològicament seleccionats (IMSI)
A

Selecció. Se seleccionen prèviament els espermatozoides mitjançant un microscopi 15 cops més potent que els habituals. Normalment s'utilitzen els de 400 augments

B

Descarts. Amb aquest microscopi, es pot veure la morfologia interna dels espermatozoides i descartar els que presenten anomalies. Segons l'OMS, un espermatozoide madur ideal ha de tenir un cap ovalat amb una llargària d'entre 4 i 5 micres i una amplària d'entre 2,5 i 3,5 micres
Descarts. Amb aquest microscopi, es pot veure la morfologia interna dels espermatozoides i descartar els que presenten anomalies. Segons l'OMS, un espermatozoide madur ideal ha de tenir un cap ovalat amb una llargària d'entre 4 i 5 micres i una amplària d'entre 2,5 i 3,5 micres
C

Mitjançant la injecció intracitoplasmàtica, s'introdueix un espermatozoide en cada un. Els que no presenten alteracions podrien augmentar les possibilitats d'èxit en la implantació de l'embrió
Mitjançant la injecció intracitoplasmàtica, s'introdueix un espermatozoide en cada un. Els que no presenten alteracions podrien augmentar les possibilitats d'èxit en la implantació de l'embrió
Mitjançant la injecció intracitoplasmàtica, s'introdueix un espermatozoide en cada un. Els que no presenten alteracions podrien augmentar les possibilitats d'èxit en la implantació de l'embrió
Mitjançant la injecció intracitoplasmàtica, s'introdueix un espermatozoide en cada un. Els que no presenten alteracions podrien augmentar les possibilitats d'èxit en la implantació de l'embrió
D

Transferència. Se'n seleccionen d'q a 3 i s'introdueixen en un catèter prim que el ginecòleg canalitza fins al final de l'úter

Recentment s’ha desenvolupat una nova tècnica en el camp de la Fecundació in Vitro (FIV) que complementa a la ja clàssica microinjecció espermàtica (ICSI) i que s’ha anomenat IMSI (injecció intracitoplasmàtica d’espermatozoides morfològicament seleccionats).

La IMSI consisteix a realitzar, en temps real, una selecció prèvia dels espermatozoides que s’han de microinjectar, mitjançant un microscopi invertit dotat de molts més augments (al voltant de 6000) que els que habitualment s’utilitzen en el laboratori de reproducció (400 augments) per realitzar la ICSI.

Aquesta tècnica permet visualitzar la morfologia interna dels espermatozoides invisible en els microscopis invertits convencionals- i per tant evitaria seleccionar els que presenten anomalies en aquest nivell i que poguessin comprometre l’èxit del tractament.

Aquesta tècnica s’ha assajat en homes afectats per anomalies espermàtiques severes, i també en casos d’avortaments de repetició així com en fracassos repetits de FIV.

Actualment es pot considerar una tècnica d’estudi més que una tècnica habitual que s’hauria d’aplicar en tots els casos, perquè encara no se n’ha establert totalment la utilitat ni les indicacions correctes. Tanmateix, segons les dades publicades fins ara, el seu futur és prometedor.

La clínica EUGIN disposa d’aquesta nova tècnica i, tot i que en aquest moment no la utilitza de forma rutinària en tots els cicles de fecundació in vitro amb ICSI, s’utilitza en alguns casos específics després de la pertinent discussió entre els pacients i l’equip mèdic del Centre.

Darrera Actualització: maig, 2015
La teva primera visita serà gratuïta si ens la sol·licita abans del 31 d'octubre.