La donació d’òvuls és l’entrega anònima i altruista d’òvuls d’una dona (donant) per tal que una altra dona (receptora) aconsegueixi quedar-se embarassada. Qualsevol dona sana que compleixi les condicions que estableix la legislació pot donar els seus òvuls. Les donants són sempre dones d’entre 18 i 34 anys que realitzen una sèrie completa de tests psicològics, mèdics i genètics.

A Espanya, la llei empara aquesta tècnica especificant que és anònima i altruista.

Les donants són dones sanes, d’entre 18 i 34 anys d’edat, que volen ajudar a d’altres a ser mares, i que, per fer-ho, es sotmeten a una rigurosa bateria de proves mèdiques.

En donació d’òvuls, i després de tres cicles, la probabilitat acumulada d’embaràs és del 94%.
Llegir més >

La Clínica EUGIN és potser el centre que té més tractaments d’aquest tipus a Europa, per la qual cosa el nostre sistema de selecció és un dels més reconeguts i perfeccionats.

Un equip de més de 20 professionals, entre els més de 200 que componen el gran equip EUGIN, s’ocupa exclusivament d’aconseguir que cada pacient rebi els òvuls de la donant que millor correspongui a les característiques físiques dels dos components de la parella, o els de la dona en cas de no tenir parella.

Tipus de Donació d’Òvuls

Fecundació in Vitro

Òvuls de donant i semen de la parella

La fecundació in vitro amb òvuls de donant i esperma de la parella és una tècnica de laboratori que consisteix a fecundar els òvuls d’una donant amb els espermatozoides de la teva parella.

Fecundació in Vitro

Òvuls de donant i semen de donant

La fecundació in vitro amb òvuls i esperma de donant és una tècnica de laboratori que consisteix a fecundar els òvuls d’una donat amb el semen d’un donant, ambdós anònims.

Donació d’òvuls

Com seleccionem les nostres donants?

Ni la donant ni la receptora coneixeran mútuament les seves identitats. A Espanya, per llei, la donació és anònima.

Detecció de malalties rares en donants

Anàlisi de malalties rares

Eugin és el primer centre de Reproducció Assistida a Europa que aplica un Análisi de Detecció de Malalties Rares a les seves donants.

Darrera Actualització: febrer 2018