Diagnòstic genètic preimplantacional

El DGP permet estudiar l’ADN dels òvuls i dels embrions

La DGP permet estudiar l’ADN dels òvuls o dels embrions per seleccionar els que compleixen determinades característiques.

Cribat genètic preimplantacional

Permet seleccionar òvuls o embrions amb una càrrega genètica correcta

El PGS amb CGH array o és una tècnica de laboratori que permet estudiar l’ADN dels òvuls o dels embrions per seleccionar els que tenen una càrrega genètica correcta.

Anàlisi de compatibilitat genètica

Es poden detectar més de 300 malalties genètiques hereditàries

L’anàlisi permet detectar si el pare o la mare són portadors sans d’alguna malaltia i reduir el risc de transmetre aquesta patologia als seus futurs fills.

Detecció de malalties rares en donants

Anàlisi de malalties rares

La prova pràcticament elimina el risc del nadó de heretar malalties genètiques greus de la donant i del pare.