Sistema de doble seguretat IVF WITNESS

Sistema de doble seguretat “IVF WITNESS”

Que garanteix la màxima seguretat dels tractaments de Reproducció Assistida

Les mostres no transferides es congelen, mantenint-se identificades en tot moment.

En l’improbable cas que hi hagués un error, el sistema detindria el procés.

En el laboratori, receptors wireless comproven automàticament la identitat de la mostra.

Ara a més a més s’afegeix un microxip que també conté la informació del pacient.

S’assigna una targeta unipersonal que recollirà totes les dades durant el procés.
S’emmagatzemen en un servidor central.

Recepció
Cadascun de les pacients rep un codi personal únic.

Control de les mostres
Les mostres s’identifiquen amb
el codi de cada pacient en un codi de barres.

Inseminació
Es verifica i valida la identitat de les mostres,
i es procedeix a la inseminació.

Implantació
Es comproven totes les identitats abans del transfer.

Durant tot el procés, les mostres de semen, ovocits o embrions es revisen sota el control de fins a 3
especialistes.

La parella també comprova que la mostra és la correcta, abans de la implantació.

La triple supervisió d’especialistes més l’ús dels microxips del IVF Witness dóna una total seguretat.

AQUEST NOU SISTEMA DE SEGURETAT REFORÇA UN PROCÉS
QUE JA ERA EXTREMADAMENT SEGUR
Darrera Actualització: maig, 2015
La teva primera visita, sense compromís