Receptores i donants d’òvuls

Catalogarem com a receptora d’òvuls a tota aquella pacient que requereixi els òvuls d’una altra dona, ja que els seus propis són incapaços d’aconseguir una gestació, ja sigui per absència o anomalia. Les dones que requereixen aquesta tècnica poden dividir-se en dos grans grups:

 1. Dones sense funció ovàrica
 2. Dones sense funció ovàrica

1. Dones sense funció ovàrica

En aquest grup inclourem:

 • Dones amb fallida ovàrica primària. Generalment es tracta de dones afectades de disgenesia gonadal per una alteració ja sigui numèrica o estructural dels cromosomes.
 • Dones afectades de menopausa precoç (abans dels 40 anys) independentment de la causa.
 • Dones menopàusiques. A EUGIN considerem que la menopausa per sota dels 45 anys no és una contraindicació per a aquesta tècnica. Pel que fa a les dones entre 45 i 50 anys, creiem que cal individualitzar els casos i efectuar prèviament una correcta avaluació gestacional.

2. Dones amb funció ovàrica

En aquest grup inclourem:

 • Dones amb anomalies genètiques que contraindiquen la utilització dels propis òvuls per evitar problemes amb la descendència.
 • Dones amb fallades repetides de FIV ja sigui per baixa resposta, falta de fecundació o absència de gestació després de 3-4 intents (fallada d’implantació).
 • Dones amb fallida ovàrica oculta. Es tractaria de dones que requereixen Tècniques de Reproducció Assistida i el perfil hormonal basal estigués alterat, la qual cosa faria suposar una baixa resposta a l’estimulació ovàrica per FIV.
 • Dones que pateixen avortaments de repetició que facin suposar un factor genètic.

Es tracta de dones que de forma anònima i altruista ofereixen els seus ovòcits per a pacients que els necessiten. Aquestes dones han de reunir una sèrie de característiques::

 • Tenir entre 18 i 35 anys.
 • Presentar un estudi negatiu per a Malalties de Transmissió Sexual (MTS): lúes, hepatitis B i C, VIH, chlamydias, gonocòccia.
 • No tenir antecedents familiars de malalties de transmissió genètica.
 • Tenir un bon estat de salut tant física com a psíquica.

Tens un dubte que no pot esperar?

Demana cita amb el nostre equip o pregunta als nostres experts.

Demana cita
Pregunta als experts

Tens un dubte que no pot esperar?

Demana cita amb el nostre equip o pregunta als nostres experts.

Demana cita
Pregunta als experts

Preguntes relacionades:

A Eugin continuem al teu costat

LA TEVA PRIMERA VISITA MÈDICA DES DE CASA