Per què pacients de tot el món vénen a la nostra clínica a Espanya?

Les pacients estrangeres vénen per realitzar el seu cicle de Reproducció Assistida a Espanya per diversos motius:

Un estat civil particular: Hi ha països en què una dona sola, ja sigui sense parella masculina o amb parella femenina, o bé una parella que no estigui casada, no poden realitzar tractaments de reproducció assistida. A Espanya no es té en compte l’estat civil ni l’orientació sexual de la pacient.

Edat de la pacient: En alguns països la FIV amb òvuls propis no es realitza a pacients amb més de 40-41 anys, o bé la recepció d’òvuls no es pot realitzar amb pacients amb més de 45 anys. A la Clínica EUGIN acceptem pacients per a FIV pròpia fins als 46 anys, i receptores d’òvuls fins als 50 anys. S’ha de saber que a Espanya no hi ha límit d’edat per a les pacients receptores. El comité ètic de la Clínica EUGIN va fixar el límit als 50 anys.

Dificultat o prohibició de realitzar la tècnica en el país de la pacient: Hi ha països en què la recepció d’òvuls és un procés molt llarg, complicat o fins i tot prohibit.

En Espanya, la reproducció humana està constituït bàsicament per la llei 14/2006 sobre Tècniques de Reproducció Assistida:

Les tècniques de reproducció assistida tenen com a finalitat fonamental l’actuació mèdica davant l’esterilitat humana per facilitar la procreació quan altres mesures terapèutiques s’hagin descartat per inadequades o ineficaces.
També poden utilitzar-se en la prevenció i tractament de malalties d’origen genètic o hereditari, quan sigui possible recórrer a elles amb la suficients garanties diagnòstiques i terapèutiques i estiguin estrictament indicades.
Només es poden dur a terme quan hi hagi possibilitats raonables d’èxit i no suposi risc greu per la salut de la dona o per la possible descendència i sempre en dones majors d’edat i en bon estat de salut psicofísica.

Tens un dubte que no pot esperar?

Demana cita amb el nostre equip o pregunta als nostres experts.

Demana cita
Pregunta als experts

Tens un dubte que no pot esperar?

Demana cita amb el nostre equip o pregunta als nostres experts.

Demana cita
Pregunta als experts

Preguntes relacionades:

A Eugin continuem al teu costat

LA TEVA PRIMERA VISITA MÈDICA DES DE CASA