Com funciona la donació d’òvuls?

Treballem amb un grup de donants sanes de 18 a 35 anys i les seleccionem d’acord amb la semblança dels trets físics amb la receptora dels ovòcits. Comprovarem el fenotip i les característiques físiques de totes dues amb les fotos en color que els demanem o que els fem quan vénen a la clínica i amb el full de fenotips emplenats el dia de la primera visita.

D’acord amb la llei, a Eugin efectuem una assignació personalitzada entre donant i receptora, i procurem aconseguir la màxima similitud fenotípica i immunològica. La donació d’òvuls és totalment anònima, però la llei permet proporcionar als futurs pares informació general de la donant que no revela la seva identitat.

Actualment, gràcies a l’existència de tests genètics, podem realitzar una assignació entre semen i òvuls de donant que permet minimitzar el risc de transmissió de malalties genètiques al futur nadó.

L’educació, el nivell intel·lectual, la religió, les creences o habilitats físiques i psicològiques no són factors determinants; es tracta principalment d’una qüestió d’educació personal dels pares i de l’entorn social, així que no els tenim en compte a l’hora d’escollir les donants.

Mentre estiguis sota tractament hormonal, diverses donants iniciaran l’estimulació. Quan considerem que el teu endometri està preparat, assignarem una de les donants que coincideixi amb les teves característiques físiques i et notificarem el dia que estarà preparada per realitzar la punció. Aquest temps d’espera a partir del qual considerem que el teu endometri està preparat és variable i depèn en gran mesura del temps d’estimulació de les donants.

Aquest mètode et permet dur a terme el tractament amb tota tranquil·litat i no dependre d’una única donant que pot ser cancel·lada durant el cicle si no respon adequadament a l’estimulació ovàrica. Seria un problema per a tu, perquè també es suspendria el teu tractament hormonal. Aquest sistema et permet evitar la cancel·lació del teu tractament i un estrès innecessari.

Les donants tenen un tractament més curt que el teu i començaran quan ja estiguis en tractament. Com és comprensible, no et notificarem les dades dels controls fol·liculars de les donants, només el dia de la seva punció fol·licular.

De manera general, transferim dos embrions aptes quan no hi ha cap problema de salut per a la pacient i accepta el risc d’embaràs gemel·lar.

Quant a l’avaluació dels embrions que transferim, es fa al laboratori. Consisteix en una avaluació morfològica de les diferents etapes del seu desenvolupament, en què es tenen en compte diversos paràmetres. Aquests paràmetres són el nombre de cèl·lules, la mida i la simetria, la fragmentació, etc. Segons aquests criteris, els biòlegs els classifiquen en dos grups: aptes o no aptes per ser transferits. Només es transfereixen embrions aptes.

La legislació espanyola permet la transferència de fins a tres embrions, però a la Clínica Eugin no ho recomanem. De fet, la taxa d’èxit observada és gairebé idèntica a la transferència de dos embrions, però hi ha un risc molt més gran de tenir un embaràs múltiple (gemel·lar o triple) que també implica problemes durant l’embaràs i el part.

  • Per als nens: augmenten els riscos de prematuritat amb totes les seves conseqüències.
  • Per a les dones: augmenten els riscos de parts prematurs, hipertensió de l’embaràs, diabetis gestacional, etc…

No volem posar la teva vida o la del teu fill en perill i volem evitar la necessitat de realitzar una reducció embrionària, que és la causa de molts trastorns psicològics o pèrdues fetals involuntàries.

La clínica proposa les transferències entre els dies 12 i 60 del tractament d’estrògens, quan la donant seleccionada per al teu perfil fenotípic estigui preparada per realitzar la punció dels seus ovòcits. Podrem donar-te aquesta informació amb 2 dies d’antelació.

La majoria de les transferències tenen lloc entre els dies 12 i 45 del tractament.

Tens un dubte que no pot esperar?

Demana cita amb el nostre equip o pregunta als nostres experts.

Demana cita
Pregunta als experts

Tens un dubte que no pot esperar?

Demana cita amb el nostre equip o pregunta als nostres experts.

Demana cita
Pregunta als experts

Preguntes relacionades:

A Eugin continuem al teu costat

LA TEVA PRIMERA VISITA MÈDICA DES DE CASA