Visió

La nostra visió és la d’un món on cada dona que vulgui quedar-se embarassada pugui assolir el seu somni.

Missió

Tenim la gran responsabilitat de contribuir a aquesta aspiració aplicant les millors tècniques de reproducció assistida basades en l’excel·lència mèdica, el rigor científic i el sincer compromís de garantir el màxim benestar de les persones que confien en nosaltres.

Som un equip de persones que treballa amb passió per aconseguir satisfer el somni tan humà que ens ha estat confiat.


Valors

Ètica personal i professional, Coherència, Transparència, Honestedad, Excelència, Professionalitat, Rigor científic: medicina basada en l’evidència, Orientació a resultats: eficiència i eficàcia, Vocació de servei, Actitud i somriure: esperit constructiu, Empatia i escolta activa, Compromís, Assumirla responsabilitat, Implicació Dedicació, Flexibilitat: disponibilitat i disposició, Capacitat de treball: individual i en equip

Darrera Actualització: abril 2017