El desenvolupament d’embrions en el propi cos (INVO) és una de les tècniques de la fecundació in vitro. El funcionament és el següent: s’obtenen semen i òvuls per generar embrions i s’introdueixen a INVO. A la vegada, aquest dispositiu s’introdueix a la vagina de la dona, on romandrà entre dos i tres dies. Passats aquests dies, es retira el dispositiu i es recuperen els embrions que a la vegada seran transferits a l’úter de la futura mare.


El dispositiu permet a la futura mare participar de manera directa i en primera persona en el procés de desenvolupament dels seus embrions.
Minimitza la intervenció externa durant el desenvolupament de l’embrió i, en alguns casos, durant la fertilització.

Fulletó PDF (275 Kb)

Et volem ajudar a aconseguir el teu embaràs, però també que l’experiència durant tot el procés sigui el més positiva i participativa possible. Amb aquest objectiu, a Eugin oferim a les nostres pacients l’ús d’INVO, un dispositiu que permet a la futura mare participar en el desenvolupament dels seus embrions (tant procedents d’òvuls propis com de donant) a l’interior del seu cos.

INVO es pot fer servir en cicles de fecundació in vitro –tant amb òvuls propis com de donant—, i ofereix els mateixos resultats d’èxit que un tractament convencional. El funcionament és senzill: una vegada obtingudes les mostres necessàries per generar els embrions (semen i oòcits) o una vegada inseminats els òvuls al laboratori, les mostres es col·loquen en el dispositiu i aquest s’introdueix a la vagina de la dona, on romandrà entre dos i tres dies. Durant aquest temps, la dona podrà fer vida pràcticament normal, evitant tenir relacions sexuals, banyar-se o viatjar amb avió durant els dies que porti el dispositiu.

Quan es produeixi la fecundació, serà el caliu de la futura mare el que donarà les millors condicions als embrions per tal que es desenvolupin correctament. Una vegada estiguin preparats, el metge extraurà el dispositiu INVO de la vagina de la dona per recuperar els embrions i, seguidament, els transferirà, ara ja sí, al seu úter, on s’implantaran per començar-se a desenvolupar.

Un dispositiu segur i efectiu

La seguretat i efectivitat d’ INVO han estat presentades en el darrer congrés de la Societat Americana de Reproducció Assistida (ASRM), una de les autoritats internacionals més importants en reproducció assistida. En la darrera trobada anual d’aquesta societat, es van exposar publicacions científiques que així ho afirmaven.

Darrera Actualització: febrer 2018