La injecció intracitoplasmàtica d’espermatozoides seleccionats (IMSI) és una tècnica de laboratori utilitzada en els tractaments de fecundació in vitro que consisteix a introduir a l’òvul els espermatozoides seleccionats morfològicament. Es realitza una selecció prèvia d’espermatozoides i se’n descarten aquells amb anomalies que podrien dificultar l’embaràs.


La IMSI podria millorar les possibilitats de la fecundació in vitro i es pot fer servir després de diverses FIV sense èxit.

Fulletó PDF (444 Kb)

Recentment s’ha desenvolupat una nova tècnica en el camp de la Fecundació in Vitro (FIV) que complementa a la ja clàssica microinjecció espermàtica (ICSI) i que s’ha anomenat IMSI (injecció intracitoplasmàtica d’espermatozoides morfològicament seleccionats).

La IMSI consisteix a realitzar, en temps real, una selecció prèvia dels espermatozoides que s’han de microinjectar, mitjançant un microscopi invertit dotat de molts més augments (al voltant de 6000) que els que habitualment s’utilitzen en el laboratori de reproducció (400 augments) per realitzar la ICSI.

Aquesta tècnica permet visualitzar la morfologia interna dels espermatozoides invisible en els microscopis invertits convencionals- i per tant evitaria seleccionar els que presenten anomalies en aquest nivell i que poguessin comprometre l’èxit del tractament.

Aquesta tècnica s’ha assajat en homes afectats per anomalies espermàtiques severes, i també en casos d’avortaments de repetició així com en fracassos repetits de FIV.

Actualment es pot considerar una tècnica d’estudi més que una tècnica habitual que s’hauria d’aplicar en tots els casos, perquè encara no se n’ha establert totalment la utilitat ni les indicacions correctes. Tanmateix, segons les dades publicades fins ara, el seu futur és prometedor.

La clínica EUGIN disposa d’aquesta nova tècnica i, tot i que en aquest moment no la utilitza de forma rutinària en tots els cicles de fecundació in vitro amb ICSI, s’utilitza en alguns casos específics després de la pertinent discussió entre els pacients i l’equip mèdic del Centre.

Darrera Actualització: febrer 2018