/A Eugin complim la normativa més estricta per protegir les teves dades
A Eugin complim la normativa més estricta per protegir les teves dades2019-10-31T13:21:04+00:00

Privacitat, Seguretat i Avís Legal

Què vols consultar?

EUVITRO S.L.U, societat titular de la web site www.eugin.net només obté i conserva la següent informació sobre els visitants de la nostra web:

 1. La direcció IP que els dóna accés a la xarxa. D’aquesta manera podem elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint la nostra web.
 2. La data i l’hora d’accés a la nostra web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència i fer els ajustaments necessaris per evitar problemes de saturació a les hores punta.
 3. El nombre de pàgines vistes i el temps en què cada una d’elles s’ha mantingut oberta, així com les pàgines d’entrada i sortida a la web i la ruta de clics efectuada. Amb aquestes dades poden establir-se les prioritats d’informació pels internautes i conèixer les àrees de més èxit per millorar així el seu contingut, amb la finalitat que els usuaris obtinguin un resultat més satisfactori.
 4. La direcció d’Internet des de la que va parit el link que dirigeix a la nostra web. Gràcies a aquesta dada, podem conèixer l’efectivitat dels diferents banners i enllaços que redireccionen al nostre servidor amb la finalitat de potenciar aquells que ofereixin millors resultats.

La informació obtinguda és totalment anònima i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

El reglament estableix que, tenint en compte l’estat de la tècnica, les despeses d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques, s’aplicaran les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que en el seu cas inclogui, entre d’altres: i) la pseudonimització i el xifratge de dades personals; ii) la capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament; iii) la capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida en cas d’incident físic o tècnic; iv) un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.

En les transmissions de dades per Internet s’ha d’assegurar que les dades es codifiquen o encripten per impedir-hi l’accés de tercers. En aquest sentit, Clínica Eugin ha disposat totes les mesures que permet la tecnologia disponible, ja que a Eugin ens prenem molt seriosament la seva seguretat i la seva privacitat. Per això, VERISIGN, líder en seguretat a la xarxa, certifica que les dades que aquí es contenen s’han encriptat de manera segura, i que el nostre lloc web està degudament autenticat.

Aquesta declaració estableix la nostra política de privacitat en relació amb la informació que ens ofereixes quan acceptes les presents condicions. L’usuari, quan accepta les condicions generals, consent expressament, a través d’aquesta acció afirmativa, la incorporació de les seves dades personals de contacte ens els nostres sistemes i amb les finalitats següents, que l’usuari també accepta expressament:

Finalitat de tractament

La recollida i l’ús de dades personals, excepte en els casos descrits a l’apartat següent “processament de dades per permetre l’accés al web”, només són possibles si ens proporciona voluntàriament les seves dades personals. Això s’aplica per a les situacions i finalitats següents:

Tractament mèdic (“el Tractament”)

Les dades personals proporcionades en el transcurs de la seva sol·licitud de tractament (la “Sol·licitud”) seran recollides, processades i utilitzades amb la finalitat de gestionar la seva petició per a la posterior execució del contracte subscrit, i amb la finalitat del manteniment de la relació contractual, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis, així com l’enviament d’informació tècnica i operativa relacionada amb el tractament, a través de qualsevol mitjà, incloent-hi el correu electrònic i/o mitjà equivalent. En aquest sentit, li informem que les seves dades personals, juntament amb el resultat de possibles enquestes de satisfacció, seran emprades per avaluar la seva opinió i l’estudi del seu perfil particular, amb l’únic objectiu de millorar els serveis prestats per nosaltres, i així adequar i dissenyar les nostres ofertes comercials.

Per al cas de recollir dades de salut, la finalitat serà poder prestar els serveis mèdics que, en conformitat amb la seva petició expressa, s’adiguin més eficaçment a les seves circumstàncies personals i de salut. No se cediran dades de salut a tercers, excepte per obligació legal o per la consecució d’un interès legítim de la companyia, d’un tercer o de vostè mateix o com a part del tractament escollit. En relació amb les seves dades de salut, en cas de no ser facilitades, EUGIN es reserva el dret a denegar la prestació corresponent.

En el moment de realitzar la sol·licitud, també es poden carregar les dades personals d’altres membres. Per tant, li sol·licitem que s’asseguri que aquesta informació es proporcioni amb el consentiment dels seus acompanyants.

Cessió de les seves dades

Li informem que haurem de comunicar les seves dades personals necessàries als diversos proveïdors dels productes i serveis que siguin necessaris per a l’execució del tractament objecte de contractació, els quals estaran obligats a utilitzar les dades, únicament i exclusivament, per donar compliment a l’objecte del mateix, i tot això en virtut dels contractes concertats amb els tercers anteriorment.

Termini de conservació de les dades de contractació

Les dades personals proporcionades durant el tractament es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts i durant un termini màxim de: i) per al cas de pacients, com a mínim durant 15 anys des de la data d’alta de cada procés assistencial, i ii) per al cas de donant, 30 anys després de l’ús clínic o caducitat de les cèl·lules obtingudes.

Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les seves dades personals és, en relació amb les finalitats mencionades anteriorment, l’execució del tractament sol·licitat (la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat).

Finalitats addicionals al tractament

Per a qualsevol altre tractament que no sigui el mencionat en l’apartat anterior, EUGIN, en tot moment, requerirà el seu consentiment exprés i inequívoc. Així, quan es projecti el tractament ulterior de dades personals per a una finalitat que no sigui aquella per a la qual es van recollir, es proporcionarà, amb anterioritat a aquest tractament ulterior, informació sobre aquella altra finalitat i qualsevol informació addicional pertinent, de manera que l’usuari pugui expressar el seu consentiment exprés i inequívoc.

Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les seves dades personals, en relació amb les finalitats mencionades anteriorment, és el consentiment prestat per part de l’usuari mitjançant l’acceptació de la política de comunicacions comercials.

Finalitats de tractament per permetre l’ús del lloc web

Quan visiti qualsevol dels nostres llocs web, recopilem les dades necessàries per tal que hi pugui accedir (dades d’ús). Això inclou la seva adreça IP i dades sobre l’inici, el final i el tema del seu ús del lloc web, així com, possiblement, dades d’identificació (per exemple, les seves dades d’inici de sessió si es registra a l’àrea privada). Aquestes dades es fan servir per a la provisió i el disseny del servei basat en les necessitats de cada usuari i s’eliminen tan aviat com ja no es necessiten.

 1. Perfils d’ús amb pseudònims per a publicitat i investigació de mercat (seguiment i anàlisi web)
  Per a publicitat, estudis de mercat i fer que l’ús dels nostres llocs web sigui al més agradable possible, EUGIN utilitza sistemes de seguiment web. En aquest sentit, les dades sobre l’ús del nostre lloc web en els perfils d’usuari pseudònims s’emmagatzemen. Això ens permetrà desenvolupar més encara els nostres llocs web i adaptar el nostre contingut a les seves necessitats. A més, els perfils d’ús s’utilitzen per a l’anomenada redirecció. Això permet a EUGIN publicar i inserir ofertes interessants en altres llocs web que visita. Els perfils d’ús pseudònim no es combinen amb dades personals.
  Es pot oposar a la creació de perfils d’ús pseudònims. Per un costat, pot evitar la configuració de galetes (cookies) en el seu navegador (vegeu política de galetes). Per l’altre, pot instal·lar en el seu navegador certs complements per protegir la seva privacitat, que impossibiliten el seguiment.
 2. Recopilació de dades per tercers proveïdors / xarxes socials
  El nostre lloc web conté enllaços a operadors de xarxes socials (per exemple, Facebook, XING, Google Plus, LinkedIn, Twitter, etc.). Aquestes xarxes socials són dirigides exclusivament per tercers. Si segueix els enllaços, la informació pot ser transmesa a aquests tercers. Per conèixer el propòsit i l’abast de la recopilació de les seves dades per
  les xarxes socials i el tractament ulterior local, així com els seus drets i la manera de protegir la seva privacitat, s’ha de posar en contacte amb les respectives polítiques de privacitat dels operadors mateixos.
 3. Comunicació de dades a tercers
  No se cediran dades a tercers excepte si vostè hi ha donat el seu consentiment exprés i inequívoc prèviament, o per obligació o decisió legal, o la consecució d’un interès legítim de la companyia, d’un tercer o de vostè mateix. Això no obstant, les seves dades podran ser comunicades a altres entitats del grup empresarial al qual pertany EUGIN per a la correcta execució de les finalitats descrites en l’apartat sobre la finalitat de la recollida, el processament i l’ús de dades personals de la present política.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Li informem que té dret, de manera gratuïta i en la mesura que es compleixin els requisits legals, a obtenir confirmació sobre si a EUGIN tractem dades personals que el/la concerneixen, o no. Com a persona interessada, té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides. Així mateix, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions o per motius legítims imperiosos.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, es podrà oposar al tractament de les seves dades. EUGIN deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En totes les comunicacions el propòsit de les quals sigui la remissió de publicitat podrà exercir el seu dret d’oposició. En la mesura que hagi atorgat el consentiment de protecció de dades, el podrà revocar en qualsevol moment amb efecte per al futur.

Per exercir aquests drets es podrà dirigir per escrit a EUGIN amb la referència “Drets RGPD”, a Clínica EUGIN, Departament d’Atenció al Pacient, a Travessera de les Corts, 322, i C/ Entença, 293 – 08029, o bé mitjançant correu electrònic al DPO d’EUGIN (dpo@eugin.es) adjuntant còpia d’un document oficial d’identificació o mitjançant correu electrònic dirigit.

Reclamacions davant l’autoritat de protecció de dades

L’usuari pot dirigir les seves reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Des de Clínica Eugin ens comprometem a protegir la informació personal que comparteixi amb nosaltres. Aquesta declaració estableix la nostra política de privacitat respecte a la informació que ens ofereix quan accepta les presents condicions per a l’enviament de comunicacions. L’usuari, quan accepta les presents condicions generals, consent expressament, a través d’aquesta acció afirmativa, la incorporació de les seves dades personals de contacte als nostres sistemes i el seu ús per a les finalitats següents:

 • Enviament de comunicacions comercials. Enviar comunicacions comercials, tant en paper com per mitjans electrònics o telemàtics i contacte directe, relatives als serveis que, en cada moment, comercialitzi Clínica Eugin.
 • Altres enviaments comercials. Clínica Eugin podrà tractar les dades personals que hagi facilitat (tals com dades de contacte i detalls personals, com la data de naixement o aficions) amb la finalitat d’enviar informació seleccionada sobre els seus serveis, per realitzar estudis de mercat o per a altres comunicacions habituals de màrqueting (tals com anuncis d’actes i/o fires).
 • Termini de conservació. Les dades incorporades es cancel·laran en el moment que un usuari sol·liciti cancel·lar aquestes dades per a aquesta finalitat.
 • Legitimació del tractament. La base legal per al tractament de les seves dades personals, en relació amb les finalitats mencionades anteriorment, és el consentiment prestat per part de l’usuari mitjançant l’acceptació de les presents condicions generals, que seran d’aplicació en funció dels consentiments atorgats expressament a Clínica Eugin relacionats amb els punts anteriors.
 • Exercici dels drets per part de l’usuari. L’usuari té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o a sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. L’usuari podrà accedir a la seva informació, rectificar-la, sol·licitar-ne la cancel·lació o oposar-se a tractaments, així com retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, mitjançant un escrit dirigit a dpo@eugin.es.
 • Reclamacions davant l’autoritat de protecció de dades. L’usuari pot dirigir les seves reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Aquesta política de privacitat es va modificar per darrera vegada el maig de 2018.

 1. La informació proporcionada en aquesta web serveix per recolzar, però en cap cas per reemplaçar la relació entre un pacient i el seu metge.
 2. Aquest lloc web ha estat especialment dissenyat per oferir informació general, qualificada i actualitzada sobre la reproducció assistida i els seus tractaments.
  El seu contingut està destinat a un públic ampli, per tant, el seu llenguatge busca ser accessible i inclou gràfics i il·lustracions pensades per facilitar la comprensió.
  Com no podria ser d’altra manera, aquesta informació és de caràcter general. Les particularitats de cada cas es desenvolupen a través del contacte directe amb els nostres experts. Amb aquesta finalitat, tots els pacients de la Clínica EUGIN disposen d’una àrea privada segura que els permet un contacte individualitzat.

La informació aquí continguda ha estat elaborada i es revisa periòdicament per un equip de redacció encapçalat per la Dra. Amelia Rodríguez-Aranda (Nº col: 46882). Aquest equip pot ser contactat des d’ aquí.
Aquesta Web és propietat de la Clínica EUGIN, i no conté publicitat de cap tipus. Així, doncs, no existeix cap conflicte d’interès que pugui influir en la informació que aquí es descriu.

La còpia de qualsevol part o contingut d’aquesta Web ha de ser autoritzada pel propietari de la mateixa.

El material gràfic que apareix en aquesta web és propietat d’Eugin, queda totalment prohibida la seva reproducció o difusió total o parcial en altres mitjans o plataformes.

Navegació anònima a través de la pàgina web

EUVITRO S.L.U., societat titular d’aquesta web només obté i conserva la següent informació sobre els visitants de la nostra web:

 1. La direcció IP que els dóna accés a la xarxa. D’aquesta manera podem elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint la nostra web.
 2. La data i l’hora d’accés a la nostra web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència i fer els ajustaments necessaris per evitar problemes de saturació a les hores punta.
 3. El nombre de pàgines vistes i el temps en què cada una d’elles s’ha mantingut oberta, així com les pàgines d’entrada i sortida a la web i la ruta de clics efectuada. Amb aquestes dades poden establir-se les prioritats d’informació pels internautes i conèixer les àrees de més èxit per millorar així el seu contingut, amb la finalitat que els usuaris obtinguin un resultat més satisfactori.
 4. La direcció d’Internet des de la que va parit el link que dirigeix a la nostra web. Gràcies a aquesta dada, podem conèixer l’efectivitat dels diferents banners i enllaços que redireccionen al nostre servidor amb la finalitat de potenciar aquells que ofereixin millors resultats.

La informació obtinguda és totalment anònima i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.
Si té alguna incidència pot escriure a info@eugin.es

 • Política de Cookies d’Eugin.esA Eugin.es utilitzem cookies amb l’objectiu d’oferir un millor servei i oferir-te una millor experiència en la teva navegació. Volem informar-te de manera clara i precisa sobre les cookies que utilitzem, detallant a continuació què és una cookie, perquè serveix, quin tipus de cookies utilitzem, quina és la seva finalitat i com pots configurar-les o deshabilitar-les si així ho desitges.Què és una cookie i perquè serveix?Una “Cookie” és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari, tablet, smartphone o qualsevol altre dispositiu amb informació sobre la navegació. El conjunt de “cookies” de tots els nostres usuaris ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar quines pàgines són útils, quines no i quines són susceptibles de millora.Les cookies són essencials per al funcionament d’Internet: aporten innombrables avantatges i millores la usabilitat de la nostra web.En cap cas les cookies podrien malmetre el teu equip. Al contrari: el fet que estiguin actives ens permet identificar i resoldre els possibles errors que puguem tenir.

  Quin tipus de cookies utilitzem?

  1. Cookies tècniques: Són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web.
  2. Cookies de personalització: Són aquelles que et permeten accedir al servei amb unes característiques predefinides en funció d’una sèrie de criteris, com per exemple l’idioma, el tipus de navegador a través del qual s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.
  3. Cookies d’anàlisi: Són aquelles que ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar la mesura i anàlisi estadístic de la utilització que fan els usuaris dels serveis prestats. Per aconseguir-ho se n’analitza la navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar la oferta de productes i serveis que oferim.
  4. Cookies de publicitat comportamental: Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris, obtinguda a través de la observació continuada. Gràcies a elles, podem conèixer els hàbits de navegació a internet i mostrar-te publicitat relacionada amb el teu perfil de navegació.

  T’agraïm que ens permetis utilitzar cookies per millorar la teva experiència d’usuari. No obstant, si decideixes rebutjar-les, en els següents enllaços trobaràs la informació per poder-ho fer, segons el navegador que utilitzis habitualment:

Darrera Actualització: setembre 2018

En la seva primera visita fins al 30 de novembre

Valoració de Fertilitat 360º gratuïta