Fundació Eugin

La Fundació EUGIN es va constituir el setembre del 2007 amb la finalitat d’emmarcar la docència i la investigació realitzades a través del centre. En aquest sentit, la fundació té com a objectiu principal l’estudi de la fertilitat i la reproducció humanes, tant en el seu vessant personal i social com en el vessant clínic i de promoció de la salut. I tot això gràcies a l’anàlisi, la investigació i la divulgació d’aquest coneixement.

Els beneficiaris potencials de les activitats de la fundació són totes aquelles persones a qui pugui interessar l’estudi de la fertilitat i la reproducció humana.

Una de les accions més rellevants de l’entitat ha estat la d’organitzar un curs bàsic sobre reproducció assistida dirigit a professionals de l’àmbit sanitari, amb l’objectiu d’actualitzar els seus coneixements mèdics tant en reproducció humana com en les diferents tècniques de reproducció assistida.

Darrera Actualització: maig, 2015
La teva primera visita, sense compromís